ابزار کاربر

ابزار سایت


گالوانیزه_کردن

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
گالوانیزه_کردن [2017/10/31 20:37]
maleki [گالوانیزه، گالوانیزه کردن]
گالوانیزه_کردن [2017/10/31 20:39] (فعلی)
maleki [پس گالوانیزه]
خط 64: خط 64:
   ​   ​
   *ASTM E376    *ASTM E376 
 +
 +
 + ​شکل نشان می دهد مجموعه ای از سازه های فلزی با شواهد قابل مشاهده از خوردگی زنگ و ضد خوردگی برای صاحبان مشکل ساز هستند وضع رو به وخامت ساختمانها، جاده ها، پل ها، و غیره و رو به تعمیر کردن آن، پر هزینه است و بدون حفاظت در برابر خوردگی کافی ​ مشکل ساز میشود
 +
 +{{:​corrosion.jpg|}} ​
 +
 + 
    
    
گالوانیزه_کردن.txt · آخرین ویرایش: 2017/10/31 20:39 توسط maleki