ابزار کاربر

ابزار سایت


کوره_قوس_الکتریکی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
کوره_قوس_الکتریکی [2017/11/28 09:59]
maleki
کوره_قوس_الکتریکی [2017/11/28 10:00] (فعلی)
maleki
خط 210: خط 210:
 برای مطالعه بیشتر: برای مطالعه بیشتر:
  
-[[انواع_کوره|انواع کوره ها]] +  * [[انواع_کوره|انواع کوره ها]] 
-[[کوره_القایی|معرفی کوره القایی]] +  ​* ​[[کوره_القایی|معرفی کوره القایی]] 
-[[کوره_تونلی|کوره تونلی]] +  ​* ​[[کوره_تونلی|کوره تونلی]] 
-[[کوره_هوفمن|کوره هوفمن]] +  ​* ​[[کوره_هوفمن|کوره هوفمن]] 
-[[کوره_کوپل|کوره کوپل]] +  ​* ​[[کوره_کوپل|کوره کوپل]] 
-[[كوره_هاي_دوار|کوره های دوار]]+  ​* ​[[كوره_هاي_دوار|کوره های دوار]]
کوره_قوس_الکتریکی.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/28 10:00 توسط maleki