ابزار کاربر

ابزار سایت


کوئنچ_و_تمپر_کردن_فولاد

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

کوئنچ_و_تمپر_کردن_فولاد [2018/02/10 07:10]
maleki ایجاد شد
کوئنچ_و_تمپر_کردن_فولاد [2018/02/10 07:35] (فعلی)
maleki
خط 45: خط 45:
  
 افزایش درجه حرارت عملیات حرارتی برگشت موجب کاهش سختی نهایی شده ​ ولی نکته قابل توجه در این زمینه، سختی فولادهای پر کربنی بوده که در دمای پایین تمپر شده است، سختی این فولادها پس از کوئنچ و تمپر تا حدی بیشتر از سختی ناشی از کوئنچ بوده که این افزایش سختی را به تشکیل کاربیدهای انتقالی بسیار ریز در بین صفحات مارتنزیتی مربوط می دانند. افزایش درجه حرارت عملیات حرارتی برگشت موجب کاهش سختی نهایی شده ​ ولی نکته قابل توجه در این زمینه، سختی فولادهای پر کربنی بوده که در دمای پایین تمپر شده است، سختی این فولادها پس از کوئنچ و تمپر تا حدی بیشتر از سختی ناشی از کوئنچ بوده که این افزایش سختی را به تشکیل کاربیدهای انتقالی بسیار ریز در بین صفحات مارتنزیتی مربوط می دانند.
 +
 +
 +
 +برای مطالعه بیشتر:
 +
 +[[مفتول_سیاه_آنیل_شده|مفتول سیاه آنیل شده(black annealed wire)]]
 +
 +[[آنیل_کردن_بازپخت|آنیل کردن (Annealing)]]
 +
 +[[عملیات_حرارتی_فولادها|عملیات حرارتی]]
کوئنچ_و_تمپر_کردن_فولاد.txt · آخرین ویرایش: 2018/02/10 07:35 توسط maleki