ابزار کاربر

ابزار سایت


کروی_کردن_فولادها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
کروی_کردن_فولادها [2017/01/24 09:08]
maleki
کروی_کردن_فولادها [2017/01/24 09:11] (فعلی)
maleki
خط 17: خط 17:
  
  
-آهنگ کروی شدن سمنتیت، بستگی به ریز ساختار اولیه فولاد و همچنین نحوه عملیات حرارتی کروی کردن دارد. از نظر ریز ساختاری، پرلیت بیشترین زمان را برای کروی شدن نیاز دارد و در بین ریزساختارهای مختلف پرلیتی زمان لازم برای کروی شدن به ترتیب از پرلیت خشن به پرلیت متوسط و سپس پرلیت ظریف کاهش می‌یابد ​(شکل b).+آهنگ کروی شدن سمنتیت، بستگی به ریز ساختار اولیه فولاد و همچنین نحوه عملیات حرارتی کروی کردن دارد. از نظر ریز ساختاری، پرلیت بیشترین زمان را برای کروی شدن نیاز دارد و در بین ریزساختارهای مختلف پرلیتی زمان لازم برای کروی شدن به ترتیب از پرلیت خشن به پرلیت متوسط و سپس پرلیت ظریف کاهش می‌یابد .
  
 در حقیقت لایه‌های سمنتیت ابتدا در هم شکسته شده و به ذرات ریز سمنتیت تبدیل می شوند و سپس در ادامه عملیات ذرات ریز به شکل کروی در می آیند. از این رو هر چه لایه‌ های سمنتیت درشت‌ تر باشند زمان کروی شدن هم بیشتر است. همان گونه که از شکل b مشخص است، صدها ساعت حرارت دادن در حوالی دمای A1 لازم است تا اینکه ریزساختار مربوط به فولاد پرلیتی کاملا کروی شود. در حقیقت لایه‌های سمنتیت ابتدا در هم شکسته شده و به ذرات ریز سمنتیت تبدیل می شوند و سپس در ادامه عملیات ذرات ریز به شکل کروی در می آیند. از این رو هر چه لایه‌ های سمنتیت درشت‌ تر باشند زمان کروی شدن هم بیشتر است. همان گونه که از شکل b مشخص است، صدها ساعت حرارت دادن در حوالی دمای A1 لازم است تا اینکه ریزساختار مربوط به فولاد پرلیتی کاملا کروی شود.
خط 25: خط 25:
  
  
- 
-شکل a: بخشی از نمودار تعادلی آهن- کربن همراه با گستره‌های دمایی مربوط به کروی کردن، بازیابی و تبلور مجدد و همچنین تنشگیری 
- 
-  
-شکل b: پیشرفت عملیات کروی شدن سمنتیت مربوط به پرلیت ظریف، متوسط و خشن در فولاد Si7/0٪- C74/​0٪-Fe ​ در 700 درجه سانتیگراد (1292 درجه فارنهایت) 
- 
-  
  
 در حقیقت در ساختارهای مارتنزیتی نیازی به شکسته شدن صفحات سمنتیتی و سپس کروی شدن نیست، بلکه کروی شدن بدین صورت است که کربن فوق اشباع در ضمن خروج از شبکه آهن و تشکیل سمنتیت به شکل کروی رسوب می‌کند. در حقیقت در ساختارهای مارتنزیتی نیازی به شکسته شدن صفحات سمنتیتی و سپس کروی شدن نیست، بلکه کروی شدن بدین صورت است که کربن فوق اشباع در ضمن خروج از شبکه آهن و تشکیل سمنتیت به شکل کروی رسوب می‌کند.
کروی_کردن_فولادها.txt · آخرین ویرایش: 2017/01/24 09:11 توسط maleki