ابزار کاربر

ابزار سایت


ورق_فولادی_قلع_اندود_tinplate

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

ورق_فولادی_قلع_اندود_tinplate [2017/11/02 09:05] (فعلی)
maleki ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +=== ورق فولادی قلع اندود (Tinplate) ===
 +
 +ورق فولادی قلع اندود (حلبی) یا Tinplate، ورقی با ضخامت کم می باشد که بوسیله قلع روکش دهی شده است. از مشخصه های ورق قلع اندود درخشندگی متالیکی، مقاومت خوردگی، قابلیت شکل پذیری و جوش پذیری بالا می باشد. از ورق قلع اندود برای ساختن انواع ظروف نگه دارنده مانند قوطی های کنسرو، نوشابه، 18 لیتری استفاده می شود. اما کاربرد ورق قلع اندود به ظروف نگه دارنده ختم نمی شود بلکه اخیرا برای ساختن قطعات ماشین آلات الکتریکی و بسیاری از محصولات دیگر استفاده می شود.
 +
 +{{:​tinplate-sheets.jpg|}}
 +
 +==== لایه های تشکیل دهنده ورق قلع اندود: ====
 +
 +{{:​tinplate-layers.png|}}
 +
 +==== تاریخچه کوتاهی از ورق قلع اندود: ====
 +
 +زمان پیدایش یا ساخت ورق های قلع اندودی به زمان قلع اندود کاری ورق آهنی چکش خورده در ایالت بایرن کشور آلمان در قرن 14 بر می گردد که به منظور محافظت فلز از در برابر زنگ زدگی انجام می گرفت.
 +
 +
 +==== خصوصیات محصولات ورق قلع اندودی:​ ====
 +
 +**1.ظاهر زیبا:**
 +
 +زیبایی ظاهری ورق قلع اندود با درخشندگی زیبای متالیکی آن توصیف می شود.برای تولید محصولات قلع اندودی با ضخامت های گوناگون، اندازه مساحت سطوح لایه آن ها بررسی می شود.
 +
 +**2.قابلیت فراوان در رنگ پذیری و چاپ پذیری:​**
 +
 +چاپ بر روی ورق های قلع اندود با استفاده از انواع لاک الکل و جوهر انجام می شود.
 +
 +**3.قابلیت فراوان در شکل پذیری و استحکام:​**
 +
 +با انتخاب تمپر گرید مناسب، شکل پذیری مناسب برای انواع کابرد ها و همینطور استحکام مورد نیاز بعد از شکل دهی بدست می آید.
 +
 +**4.قابلیت فراوان در مقاومت خوردگی:​**
 +
 +با انتخاب متناسب ورن روکش دهی، مقاومت خوردگی مناسب از محتوای ظروف قلع اندودی بدست می آید.
 +
 +**5.قابلیت فراوان در جوش پذیری و لهیم پذیری:​**
 +
 +ورق قلع اندود به صورت گسترده برای تولید انواع قوطی ها بوسیله جوشکاری لهیم کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
 +
 +==== جداول سایز های موجود: ====
 +
 +^          شیت ​      ^^^^^
 +^  DR8 ~ DR10  ^^  T1 ~ T5  ^^           ^
 +^  رنج سایز برای تولید معمولی ​ ^  رنج سایز موجود ​ ^  رنج سایز برای تولید معمولی ​ ^  رنج سایز موجود ^  :::  ^
 +|   0.15 ~ 0.25    |   0.13 ~ 0.60     ​| ​ \\ DR8, DR9 0.18 ~ 0.50     | \\ 0.15 ~ 0.60   | \\ ضخامت ​ mm   |
 +|   0.20 ~ 0.36    |   DR10 0.13 ~ 0.60     ​| ​ :::   ​| ​ :::  |  :::  |
 +|   690 ~ 950    |   457 ~ 1,067     ​| ​  950 ~ 650       | 1,067 ~ 457  |  عرض mm   |
 +|  500 ~ 1,050  |  406 ~ 1,110  |  500 ~ 1,050  |  406 ~ 1,110  |  طول mm  |
 +
 +
 +
 +^          کویل ​      ^^^^^
 +^  DR8 ~ DR10  ^^  T1 ~ T5  ^^           ^
 +^  رنج سایز برای تولید معمولی ​ ^  رنج سایز موجود ​ ^  رنج سایز برای تولید معمولی ​ ^  رنج سایز موجود ^  :::  ^
 +|   0.15 ~ 0.25    |   0.13 ~ 0.60     ​| ​ \\ DR8, DR9 0.18 ~ 0.50     | \\ 0.15 ~ 0.60   | \\ ضخامت ​ mm|   
 +|   0.20 ~ 0.36    |   DR10 0.13 ~ 0.60     ​| ​ :::  |  :::  |  :::  |
 +|   690 ~ 950    |   457 ~ 1,067     ​| ​  950 ~ 650       | 1,067 ~ 457  |  عرض mm   |
 +|  406,420,508 \\ (16,​16.5,​20) ​ ||  406,420,508 \\ (16,​16.5,​20) ​   ||  دیامتر داخلی mm  |
 +|  2,130  ||  2,130  ||  دیامتر خارجی mm  |
 +|  3.0 ~ 15.0  |  1.0 ~ 18.0  |  3.0 ~ 15.0  |  1.0 ~ 18.0  |  وزن کویل mt  |
 +
 +==== جدول تمپر گرید: ====
 +^  HR30T سختی راکول ​ ^  تمپر گرید ​ ^   ^
 +|  49 ± 5  |  T-1  |  کاهش \\ سطح \\ یک مرحله ای \\ |
 +|  53 ± 5  |  T-2  |  :::  |
 +|  55 ± 5  |  T-2.5  |  :::  |
 +|  57 ± 5  |  T-3  |  :::  |
 +|  59 ± 5  |  T-S  |  :::  |
 +|  61 ± 5  |  T-4  |  :::  |
 +|  65 ± 5  |  T-5  |  :::  |
 +|  73 ± 5  |  DR-8  |  کاهش \\ سطح \\ دو مرحله ای \\ |
 +|  76 ± 5  |  DR-9  |  :::  |
 +|  77 ± 5  |  DR-9M  |  :::  |
 +|  80 ± 5  |  DR-10  |  :::  |    ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +  ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +  ​
 +
 +
 +
 +
 +
  
ورق_فولادی_قلع_اندود_tinplate.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/02 09:05 توسط maleki