ابزار کاربر

ابزار سایت


ورق_آتشخوار_چیست

ورق آتشخوار

نوعی فولاد که به شکل ورق ساخته میشود و به دوصورت شیت و رول تولید میشود که دارای خصوصیات ویژه میباشد. ترکیب شیمیایی ورق آتشخوارمنحصربه فرد است و به دو دسته تقسیم گردد.

1- تحمل حرارتی تا 585 درجه سانتیگراد

2- تحمل حرارتی تا 1250 درجه سانتیگراد

ورقهای آتشخواربا تحمل حرارتی تا 585 درجه سانتیگراد با چند نام معرفی میشوند.

ا- ورق آتشخوار 17MN4 به شماره مواد 1.0481 DIN 17155

ترکیب شیمیایی آن با 17 تا 20 صدم درصدکربن C و 90 تا 125 صدم درصد منگنز MN توان تحمل 585 درجه سانتیگراد حرارت را دارد و میتواند در ضخامت تعریف شده تا 20 بار فشار را متحمل شده و مانع خروج فشار متراکم شده میگردد.

2- ورق آتشخوار A516-GR70 به شماره مواد 1.9441

ترکیب شیمیایی آن با 17 تا 20 صدم درصدکربن C و 90 تا 165 صدم درصد منگنز MN توان تحمل 530 درجه سانتیگراد حرارت را دارد و میتواند در ضخامت تعریف شده تا 30 بار فشار را متحمل شده و مانع خروج فشار متراکم شده میگردد.

2- ورق آتشخوار A516-GR60 به شماره مواد 1.9417

خواص مشابه ورق آتشخوار 17MN4 را داراست وتنها فرق آن در این است که در ضخامت تعریف شده تا 25 بار فشار را متحمل میشود.

برای مطالعه بیشتر:

لوله و ورق آتشخوار

ورق گالوانیزه

ورق سیاه

ورق_آتشخوار_چیست.txt · آخرین ویرایش: 2018/09/12 12:53 توسط maleki