ابزار کاربر

ابزار سایت


نرم_بندی_فولادها

نرم بندی فولادها و چدن ها

به منظور ایجاد زبان مشترک میان تولید کننده،فروشنده وسازنده مصنوعات فولادی و چدنی ،آنها را نرم بندی (استاندارد )کرده اند.بیشتر کشور های صنعتی پیشرفته برای خودنرم بندی جداگانه دارند و برحسب تجربیات و زبان متداولشان از علامت ها،حروف و عددهایی برای بیان اختصاری اطلاعات لازم جهت معرفی هر یک از تولیدات خود استفاده می کنند.

در این میان سازمان های بین المللی نیز برای ایجاد وحدت در نرم بندی کوشیده اند اما متاسفانه ثمر بخش نبوده و هنوز در بیشتر کشور ها نرم بندی کشور های عمده تولید کننده اعمال می گردد…

نرم بندی فولادها:علامت هایی که برای معرفی فولاد ها به کار می روند،شامل سه بخش عمده عناصر تشکیل دهنده ،روش تولید و عملیات انجامگرفته روی آنها قبل از عرضه به بازار می باشد.به عنوان مثال کشور آلمان تمام فولادها را طبق «دین ۱۷۰۰۶» استاندارد کرده است.علائم بخش عناصر تشکیل دهنده:حروف شناسایی برای فولاد ساختمانی معمولی، st است. عددی نوشته می شود که با ضرب کردن آن در ۹٫۸۱ (شتاب جاذبه زمین)، مقدار حداقل کشش فولاد بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع بدست می آید.پس از عدد مربوط به استحکام،خط تیره قرار می گیردوسپس درجه کیفیت فولاد به وسیله اعداد ۱ تا ۳ معرفی می شود.

درجه ۱ : برای کارهای معمولی که نوشته نمی شود

درجه ۲ : برای کارهای مهم

درجه ۳ : فولادی که ریخته گری شده و دارای درجه خلوص بالا و خواص جوشکاری خوب است.

مثال: St 37-2

درجه کیفیت= ۲ N/mm^2370 = استحکام کششی فولادساختمانی

حروف شناسایی فولاد ساختمانی دانه ریز مخصوص جوشکاری ، St E است.برای معرفی حداقل تنش تسلیم در این فولادها،از عدد استفاده می شود. St E 380 مثال:

N/mm^2 380 = تنش تسلیم فولاد مخصوص جوشکاری

تنش تسلیم یاحد تناسب کششی : حدی است که در آن تغییرات تنش با تغییرات افزایش طول نسبی متناسب است. برای تسمه ها و ورق هایی که از جنس فولاد غیر آلیاژی نرم است وبرای کشش مناسب هستند،از حروف St استفاده می شودوپس از آن اعداد ۱۲ برای کشش معمولی، ۱۳برای کشش عمیق و ۱۴ برای کشش عمیق ومخصوص درج می گردد.

مثال : St 13 مناسب برای کشش عمیق ورق فولادی

دراین بخش علاوه بر علائم یاد شده از علامت شیمیایی عناصری که در محصول نقش اساسی دارند،نیز استفاده می شود.در این گونه مواردعلائم شیمیایی به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژوبا توجه به ضرائب مربوط از زیاد به کم نوشته می شود. حرف C حرف شناسایی فولادهای غیر آلیاژی است که برای عملیات حرارتی سخت کاری وبهسازی مناسب هستند.وبعد از آن عددی نوشته می شود که معرف مقدار کربن موجود در آنها با ضریب ۰٫۰۱ است.

مثال: C 60

C به معنی فولاد غیر آلیاژی و ۶۰ یعنی ۰٫۶ = ۰٫۰۱ * ۶۰

برای معرفی فولاد های غیر آلیاژی نجیب لا درجه خلوص بیشتر،پس از علامت شیمیایی cاز حروف دیگری نیز استفاده می شود که دارای مفاهیمی به شرح زیر هستند :

Cf 53 مثال :

Cf : معنی فولاد غیر آلیاژی سخت شده باشعله القایی درصد کربن ۰٫۵۳

K =فولاد نجیب با محتوای گوگرد و فسفر کم

Ck 10 مثال :

Ck : به معنی فولاد غیرالیاژی با گوگرد وفسفر کم

درصد کربن ۰٫۱

m = فولادنجیب با محتوای گوگرد کم (۲درصد تا ۳۵درصد)

مثال:

Cm 35

Cm = به معنی فولاد غیر آلیاژی با گوگرد کم

درصد کربن ۰٫۳۵

q = فولاد سخت شده سطحی ،مناسب برای پرچکاری وچکش کاری سرد. مثال:

Cq 35

درصد کربن ۰٫۳۵ فولاد غیر آلیاژی مناسب برای پرچکاری وچکش کاری سرد

برای معرفی فولادهای ابزارسازی غیر آلیاژی ،عدد پس از علامت شیمیایی C وعدد معرف کربن با ضریب ۰٫۰۱ ،حرف W (ابزار) وسپس اعداد ۱ تا ۳ (درجه مرغوبیت)با حرف S نوشته می شود.

مثال ۱ :

C 100 W 1 درجه ۱ ابزار درصد کربن فولاد غیر آلیاژی

مثال ۲ :

C 85 WS مخصوص ابزار درصد کربن فولاد غیر آلیاژی

حرف شناسایی فولاد نورد ، حرف D است.پس از این حرف ،عددی که معرف مقدار کربن موجود در آن است با ضریب ۰٫۰۱ نوشته می شود.

D 8 مثال : برای معرفی فولاد های کم آلیاژی را که که مجموع عناصر تشکیل دهنده آنها از ۵% کمتر باشد،بدون استفاده از حرف C با یک عدد آغاز میکنند که این عدد معرف مقدار کربن با ضریب ۰٫۰۱ است پس از آن ،علامت اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ ویا از زیاد به کم می نویسن

مثال ۱ :

۲۵ Cr Mo 4 درصدکرم۱= ۴/۱ * ۴ مولبیدن کرم درصد کربن ۰٫۲۵

۲۸ Ni Cr Mo 7 4 مثال ۲ : درصد کرم ۱= ۴/۱*۴ درصدنیکل ۷۵/۱= ۴/۱ * ۷ مولبیدن کرم نیکل درصد کربن ۰٫۲۸

توجه : مقدار مولبیدن موجود کمتر از ۱ % است و نوشته نشده است.علامت شناسایی فولادهای پر آلیاژی که مجموع عناصرتشکیل دهنده آلیاژ آن ها از ۵ % بیشتر است،با حرف X شروع می شود. پس از این حرف،عددی وجود دارد که معرف مقدار کربن با ضریب ۰٫۰۱ است.وپس از آن،علامت اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ با ضریب ۱ نوشته می شود

مثال :

X 12 Cr Ni 18 8

درصدنیکل – درصد کرم – نیکل – کرم – درصد کربن – فولاد پر آلیاژ

حرف شناسایی فولادهای تندبر S است وپس از آن عددی که معرف درصد وزنی ولفرام،مولبیدن و کبالت با ضریب ۱ است نوشته می شود.

مثال:

S 18 1 2 5 درصد کبالت – درصد وانادیم – درصد مولبیدن – درصد ولفرام – فولاد تندبر

برای مطالعه بیشتر:

تاثیر عناصر آلیاژی بر خواص فولاد

ریز ساختار فولاد

روش‌های فولاد سازی

فولاد

فولاد های کربنی

فولاد وفولادهای قالب

نرم_بندی_فولادها.txt · آخرین ویرایش: 2017/01/30 09:30 توسط maleki