ابزار کاربر

ابزار سایت


لوله_مانیسمان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
لوله_مانیسمان [2017/01/30 09:24]
maleki
لوله_مانیسمان [2017/11/20 10:40] (فعلی)
maleki
خط 62: خط 62:
  
  
 +برای اطلاعات بیشتر: ​
  
-برای مطالعه ​بیشتر:+[[انواع_لوله_هایاسیساتی|انواع ​لوله های تاسیساتی]] 
 + 
 +[[تاریخچه_صنعت_تولید_لوله_و_پروفیل_در_جهان|تاریخچه صنعت تولید لوله و پروفیل در جهان]]
  
 [[تفاوتهای_لوله_و_تیوب|تفاوتهای لوله و تیوب]] [[تفاوتهای_لوله_و_تیوب|تفاوتهای لوله و تیوب]]
 +
 +[[تاریخچه_پیدایش_صنعت_لوله_و_پروفیل_در_ایران|تاریخچه پیدایش صنعت لوله و پروفیل در ایران]]
  
 [[لوله_اسپیرال_فولادی|لوله های اسپیرال فولادی]] [[لوله_اسپیرال_فولادی|لوله های اسپیرال فولادی]]
  
 [[لوله_فولادی|لوله چیست؟]] [[لوله_فولادی|لوله چیست؟]]
 +
 +[[لوله_جداری|لوله جداری]]
  
 [[لوله_گالوانیزه_چیست|لوله گالوانیزه چیست]] [[لوله_گالوانیزه_چیست|لوله گالوانیزه چیست]]
  
 +[[http://​www.mehrsteel.com/​products/​tube-types.html|لوله های فولادی]]
  
-[[http://​www.mehrsteel.com/​products/​tube-types.html|لوله ​فولادی]]+[[http://​www.mehrsteel.com/​products/​industrial-pipe.html|لوله ​های صنعتی و جدار چاهی]]
  
لوله_مانیسمان.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/20 10:40 توسط maleki