ابزار کاربر

ابزار سایت


لوله_اسپیرال_فولادی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
لوله_اسپیرال_فولادی [2017/01/30 09:25]
maleki
لوله_اسپیرال_فولادی [2017/11/20 10:39]
maleki
خط 17: خط 17:
  
 برای مطالعه بیشتر: برای مطالعه بیشتر:
 +
 +برای اطلاعات بیشتر: ​
 +
 +[[انواع_لوله_های_تاسیساتی|انواع لوله های تاسیساتی]]
 +
 +[[تاریخچه_صنعت_تولید_لوله_و_پروفیل_در_جهان|تاریخچه صنعت تولید لوله و پروفیل در جهان]]
  
 [[تفاوتهای_لوله_و_تیوب|تفاوتهای لوله و تیوب]] [[تفاوتهای_لوله_و_تیوب|تفاوتهای لوله و تیوب]]
  
-[[لوله_مانیسمان|لوله ​های مانیسمان]]+[[تاریخچه_پیدایش_صنعت_لوله_و_پروفیل_در_ایران|تاریخچه پیدایش صنعت ​لوله ​و پروفیل در ایران]] 
 + 
 +[[لوله_جداری|(Casing Types)لوله جداری]]
  
 [[لوله_فولادی|لوله چیست؟]] [[لوله_فولادی|لوله چیست؟]]
 +
 +[[لوله_مانیسمان|لوله های مانیسمان]]
  
 [[لوله_گالوانیزه_چیست|لوله گالوانیزه چیست]] [[لوله_گالوانیزه_چیست|لوله گالوانیزه چیست]]
  
 +[[http://​www.mehrsteel.com/​products/​tube-types.html|لوله های فولادی]]
 +
 +[[http://​www.mehrsteel.com/​products/​industrial-pipe.html|لوله های صنعتی و جدار چاهی]]
  
-[[http://​www.mehrsteel.com/​products/​tube-types.html|لوله فولادی]] 
لوله_اسپیرال_فولادی.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/20 10:40 توسط maleki