ابزار کاربر

ابزار سایت


قراضه_آهن

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

قراضه_آهن [2017/01/28 08:24]
maleki ایجاد شد
قراضه_آهن [2017/12/30 09:09] (فعلی)
maleki
خط 114: خط 114:
  
 برای روی حدود 60 درصد تولید از طریق سنگ معدن استخراج شده و 40 درصد تولید از طریق قراضه بدست آمده است. برای روی حدود 60 درصد تولید از طریق سنگ معدن استخراج شده و 40 درصد تولید از طریق قراضه بدست آمده است.
 +
 +برای مطالعه بیشتر:
 +
 +- [[قراضه_آهن|آهن قراضه و استیل قراضه چیست؟]]
 +
 +- [[معرفی_استانداردهای_قراضه_آهن|معرفی استانداردهای قراضه آهن ]]
 +
 +- [[تفاوت_های_ضایعات_زایدات_و_افت|تفاوت های ضایعات ، زایدات و افت ]]
 +
 +- [[تعریف_درجه_بندی_ضایعات:​صفحه_اصلی|تعریف درجه بندی ضایعات]]
قراضه_آهن.txt · آخرین ویرایش: 2017/12/30 09:09 توسط maleki