ابزار کاربر

ابزار سایت


فولاد_زنگ_نزن_فریتی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

فولاد_زنگ_نزن_فریتی [2018/01/22 07:31]
maleki ایجاد شد
فولاد_زنگ_نزن_فریتی [2018/01/22 07:44] (فعلی)
maleki [ترکیب شیمیایی و کاربرد فولاد زنگ نزن فریتی]
خط 54: خط 54:
  
  
 +
 +
 +برای مطالعه بیشتر:
 +
 +[[فولاد_زنگ_نزن|فولاد زنگ نزن (stainless steel)]]
 +
 +[[آماده_سازی_فولاد_های_زنگ_نزن|فولاد های زنگ نزن کارشده (Wrought Stainless Steels)]]
 +
 +[[فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی|خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی]]
 +
 +[[جوشکاری_فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی|جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی]]
فولاد_زنگ_نزن_فریتی.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/22 07:44 توسط maleki