ابزار کاربر

ابزار سایت


فولاد_تریپ

فولاد تریپ

(به انگلیسی: TRIP steel) یا فولاد با پلاستیسیته حاصل از استحاله (به انگلیسی: TRansformation Induced Plasticity Steel) نوعی فولاد است که در آن از خواص حاصل از استحاله مارتنزیتی در طی تغییر شکل پلاستیک استفاده می‌شود.

فولادهای تریپ (TRIP ) عبارت است از یک ریزساختار که معمولا فریت آلوتروپیک یا بینیت عاری از کاربید و آستنیت باقیمانده غنی از کربن می باشد. آستنیت باقیمانده متحمل استحاله مارتنزیتی در قسمت طول تغییر شکل می گردد که توانایی فولاد به کار سخت شدن را زیاد می کند ، پس ناپایداری پلاستیک به تاخیر می افتد.

در این شرایط مارتنزیت ریزساختار را استحکام می دهد. سیلیسیوم یک عنصر حیاتی در این فولادها است، و غلظت آن معمولا بیشتر از %1 می باشد چون از رسوب سمنتیت در طول تشکیل بینیت بالایی جلوگیری میکند ، به همین دلیل اجازه باقیمانده آستننیت را می دهد. یک سری تحقیقات بسیار گسترده در رابطه با این فولادها صورت گرفته است، موضوع کاملی می باشد و فولادها بصورت تجاری استفاده می شوند و در صنعت اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرد.

سیلیسیوم در غلظت هایی که استفاده می شود می تواند اثرات نامطلوبی روی کیفیت سطحی فولاد داشته باشد. به همین دلیل، یک شبکه عصبی طبق داده های مقالات روی فولادهای TRIP مرسوم ایجاد شده بود و با یک الگوریتم ژنتیک ترکیب شد تا مشاهده کند که آیا ممکن است یک فولاد با غلظت سیلیسیوم پایین ایجاد شود که در ان هنوز آستنیت باقی بماند یا خیر.

از این رو ، یک نظریه جدید در فولادهای TRIP کشف شد ، با یک ریزساختار که شامل دندریت های فریت و یک مخلوط از فریت بینیتی و آستنیت با قیمانده غنی از کربن بود. فولاد تولید و تست گردید و یک استحکام کششی حدود 1Gpa و یک ازدیاد طول %23 مشاهده گردید.

تاریخچه

پدیده تریپ برای اولین بار توسط زکای و همکاران ایشان در سال ۱۹۶۷ در فولادهای تمام اوستنیتی با درصد نیکل و کروم بالا مشاهده شد.[۳] ماتسومورا و همکاران ایشان در سال ۱۹۸۷ این پدیده را در فولادهای دارای درصد اوستنیت کم با ۵۰-۶۰٪ فریت آلوتریومورفیک کشف کردند. این فولادها TRIP-assisted Steel نامیده می‌شوند.

خواص مکانیکی

تغییرات ازدیاد طول (کرنش) یکنواخت و ازدیاد طول کل فولاد تریپ Fe–15Mn–3Al–3Si wt% به عنوان تابعی از دما؛ نرخ کرنش ε=10-4.s-1 تغییرات استحکام کششی و استحکام تسلیم ۰٫۲% فولاد تریپ Fe–15Mn–3Al–3Si wt% به عنوان تابعی از دما؛ نرخ کرنش ε=10-4.s-1

خواص مکانیکی فولادهای تریپ به عوامل متعددی از جمله ترکیب، دما، عملیات حرارتی و مکانیکی انجام‌شده بر روی قطعات بستگی دارد. پدیدهٔ تریپ باعث می‌شود که چکش‌خواری این فولادها توسط استحالهٔ مارتنزیتی افزایش یافته و گلویی شدن به تاخیر بیفتد. چندفازی بودن ریزساختار فولادهای تریپ نیز در بهبود خواص مکانیکی آنها بسیار مؤثر است.

فولاد_تریپ.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/20 12:00 توسط maleki