ابزار کاربر

ابزار سایت


فولادهای_زنگ_نزن_سوپر_فریتی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

فولادهای_زنگ_نزن_سوپر_فریتی [2018/01/22 07:54]
maleki ایجاد شد
فولادهای_زنگ_نزن_سوپر_فریتی [2018/01/22 07:55] (فعلی)
maleki [خوردگی بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن فریتی]
خط 149: خط 149:
  
 ورودی کم حرارت برای محدود کردن رشد دانه از اهمیت ویژه برخوردار است. مشکلات مربوط به رشد دانه می تواند با استفاده از مواد پرکننده آستنیتی کاهش یابد. علاوه بر این می توان با کاهش دمای پیش گرمایش به 200 درجه سانتی گراد نیز استفاده کرد. فولادهای فریتی نسبت به فولادهای آستنیتی کمتر نسبت به عیوب جوش مستعد هستند اما حساست به شیار آن ها هر عیب موجود را بسیار مضر می سازد. بنابراین باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا از سوختگی کناره جوش یا نفوذ اندک جلوگیری شود و بازرسی کامل جوش باید انجام گیرد. ورودی کم حرارت برای محدود کردن رشد دانه از اهمیت ویژه برخوردار است. مشکلات مربوط به رشد دانه می تواند با استفاده از مواد پرکننده آستنیتی کاهش یابد. علاوه بر این می توان با کاهش دمای پیش گرمایش به 200 درجه سانتی گراد نیز استفاده کرد. فولادهای فریتی نسبت به فولادهای آستنیتی کمتر نسبت به عیوب جوش مستعد هستند اما حساست به شیار آن ها هر عیب موجود را بسیار مضر می سازد. بنابراین باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا از سوختگی کناره جوش یا نفوذ اندک جلوگیری شود و بازرسی کامل جوش باید انجام گیرد.
 +
 +
 +
 +برای مطالعه بیشتر:
 +
 +[[فولاد_زنگ_نزن|فولاد زنگ نزن (stainless steel)]]
 +
 +[[آماده_سازی_فولاد_های_زنگ_نزن|فولاد های زنگ نزن کارشده (Wrought Stainless Steels)]]
 +
 +[[فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی|خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی]]
 +
 +[[جوشکاری_فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی|جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی]]
 +
 +[[فولاد_زنگ_نزن_فریتی|فولاد زنگ نزن فریتی]]
فولادهای_زنگ_نزن_سوپر_فریتی.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/22 07:55 توسط maleki