ابزار کاربر

ابزار سایت


فرآیند_کلی_برش_و_نواربری_slitter

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

فرآیند_کلی_برش_و_نواربری_slitter [2016/12/05 08:51]
maleki ایجاد شد
فرآیند_کلی_برش_و_نواربری_slitter [2016/12/05 08:52] (فعلی)
maleki
خط 84: خط 84:
 ضمنا"​ در بعضی از خطوط بجای کالسکه ، سازه ای بنام شاخ تخلیه ​ وجود داشته ​ که بصورت سلیب شکل ​ و دوار می باشد و حرکتی 360 درجه ای دارد ​ و در هنگام ​ تخلیه یکی از شاخها دقیقا"​ در امتداد جمکن قرار گرفته ​ طوری که  باید ارتفاع شاخ تخلیه چند میلیمتری از سطح بیرونی ​ پوسته های جمعکن پایینتر قرار گیرد. تا عمل تخلیه بدون برخورد به موانع و به راحتی انجام پذیرد ​ بعد از تخلیه تمامی کلافها سلیبی را بصورت دوارانی ​ حرکت داده و نسبت به تخلیه ​ کلا فها با استفاده از ابزارهای ذکر شده ​ اقدام میشود. ضمنا"​ در بعضی از خطوط بجای کالسکه ، سازه ای بنام شاخ تخلیه ​ وجود داشته ​ که بصورت سلیب شکل ​ و دوار می باشد و حرکتی 360 درجه ای دارد ​ و در هنگام ​ تخلیه یکی از شاخها دقیقا"​ در امتداد جمکن قرار گرفته ​ طوری که  باید ارتفاع شاخ تخلیه چند میلیمتری از سطح بیرونی ​ پوسته های جمعکن پایینتر قرار گیرد. تا عمل تخلیه بدون برخورد به موانع و به راحتی انجام پذیرد ​ بعد از تخلیه تمامی کلافها سلیبی را بصورت دوارانی ​ حرکت داده و نسبت به تخلیه ​ کلا فها با استفاده از ابزارهای ذکر شده ​ اقدام میشود.
  
-لازم به ذکر است ​ وسط ستون شاخ تخلیه ​ خالی بوده و برای قرار گرفتن ابزار مخصوص ​  u شکل جهت تخلیه تعبیه شده است ​+لازم به ذکر است ​ وسط ستون شاخ تخلیه ​ خالی بوده و برای قرار گرفتن ابزار مخصوص ​  u شکل جهت تخلیه تعبیه شده است.
  
فرآیند_کلی_برش_و_نواربری_slitter.txt · آخرین ویرایش: 2016/12/05 08:52 توسط maleki