ابزار کاربر

ابزار سایت


عملیات_حرارتی_فولادها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
عملیات_حرارتی_فولادها [2018/02/10 07:17]
maleki
عملیات_حرارتی_فولادها [2018/02/10 07:34] (فعلی)
maleki
خط 412: خط 412:
  
 افزایش درجه حرارت عملیات حرارتی برگشت موجب کاهش سختی نهایی شده ​ ولی نکته قابل توجه در این زمینه، سختی فولادهای پر کربنی بوده که در دمای پایین تمپر شده است، سختی این فولادها پس از کوئنچ و تمپر تا حدی بیشتر از سختی ناشی از کوئنچ بوده که این افزایش سختی را به تشکیل کاربیدهای انتقالی بسیار ریز در بین صفحات مارتنزیتی مربوط می دانند. افزایش درجه حرارت عملیات حرارتی برگشت موجب کاهش سختی نهایی شده ​ ولی نکته قابل توجه در این زمینه، سختی فولادهای پر کربنی بوده که در دمای پایین تمپر شده است، سختی این فولادها پس از کوئنچ و تمپر تا حدی بیشتر از سختی ناشی از کوئنچ بوده که این افزایش سختی را به تشکیل کاربیدهای انتقالی بسیار ریز در بین صفحات مارتنزیتی مربوط می دانند.
 +
 +
 +
 +برای مطالعه بیشتر:
 +
 +[[مفتول_سیاه_آنیل_شده|مفتول سیاه آنیل شده(black annealed wire)]]
 +
 +[[آنیل_کردن_بازپخت|آنیل کردن (Annealing)]]
 +
 +[[کوئنچ_و_تمپر_کردن_فولاد|کوئنچ و تمپر کردن فولاد]]
عملیات_حرارتی_فولادها.txt · آخرین ویرایش: 2018/02/10 07:34 توسط maleki