ابزار کاربر

ابزار سایت


ستون_های_فلزی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
ستون_های_فلزی [2017/11/20 07:41]
maleki [روشهای مقاوم سازی ستون فولادی]
ستون_های_فلزی [2017/11/20 07:42] (فعلی)
maleki [روشهای مقاوم سازی ستون فولادی]
خط 86: خط 86:
  
 این روش برای مقاطع فولادی بسته بکار می‌رود. ​ این روش برای مقاطع فولادی بسته بکار می‌رود. ​
 +
  
  
 برای مطالعه بیشتر: ​ برای مطالعه بیشتر: ​
 +
 +
 [[ستون_های_فولادی_پر_شده_با_بتن|ستون‌های فولادی پر شده با بتن (CFT)]] [[ستون_های_فولادی_پر_شده_با_بتن|ستون‌های فولادی پر شده با بتن (CFT)]]
  
ستون_های_فلزی.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/20 07:42 توسط maleki