ابزار کاربر

ابزار سایت


دانستنی_های_آهن_2

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

دانستنی_های_آهن_2 [2017/11/05 14:02] (فعلی)
maleki ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{:​structural-plate-international-standard-comparisons-table.jpg?​200|}}[[
 +مقایسه استاندارد های ورق های ساختمانی|
 +مقایسه استاندارد های ورق های ساختمانی]]
 +
 +----
 +
 +{{:​st37-steel-plate.jpg?​200|}}[[
 +ورق سیاه فولادی ST37|
 +ورق سیاه فولادی ST37]]
 +
 +----
 +
 +{{:​hot-rolled-vs-cold-rolled-sheets_1_.jpg?​200|}}[[
 +تفاوت بین ورق های فولادی نورد گرم و نورد سرد|
 +تفاوت بین ورق های فولادی نورد گرم و نورد سرد]]
 +
 +----
 +
 +{{:​acid-washed-steel-plate-matching.jpg?​200|}}[[
 +معادل سازی ورق های اسیدشویی|
 +معادل سازی ورق های اسیدشویی]]
 +
 +----
 +
 +{{:​steel-plate.jpg?​200|}}[[
 +انواع ورق فولادی|
 +انواع ورق فولادی]]
 +
 +----
 +
 +{{:​black-steel-plate.jpg?​200|}}[[ورق سیاه|ورق سیاه]]
 +
 +----
 +
 +
 +{{:​cold-rolled-steel-plate.jpg?​200|}}[[
 +ورق روغنی|
 +ورق روغنی]]
 +
 +----
 +
 +
 +{{:​acid-washed-steel-plate.jpg?​200|}}[[
 +ورق های اسید شویی|
 +ورق های اسید شویی]]
 +
 +----
 +
 +
 +{{:​galvanized_steel_plate.jpg?​200|}}[[
 +ورق گالوانیزه|
 +ورق گالوانیزه]]
 +
 +[[http://​wiki.mehrsteel.com/​doku.php?​id=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%87%D9%86|1]]
 +[[http://​wiki.mehrsteel.com/​doku.php?​id=pagename|2]]
  
دانستنی_های_آهن_2.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/05 14:02 توسط maleki