ابزار کاربر

ابزار سایت


خمکاری_لوله_به_روش_گرم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
خمکاری_لوله_به_روش_گرم [2018/01/31 08:58]
maleki [مزایای استفاده از خم القایی]
خمکاری_لوله_به_روش_گرم [2018/02/01 06:56] (فعلی)
maleki
خط 1: خط 1:
 ====== خم کاری لوله ====== ====== خم کاری لوله ======
  
- 
-خمکاری القایی در شرکت اسپاد صنعت یک فرآیند خمکاری کاملاً پیشرفته جهت ارائه خدمات با حداکثر دقت و کارایی را داشته و کاربردهای بسیار گسترده ای در صنایع مختلف دارد و به طور کلی اکثر محدودیت هایی که در خمکاری سرد وجود دارد، اعم از اعوجاج ، کاهش ضخامت دیواره ، ترک سطحی ، عدم دقت زاویه ای و … وجود دارد را پوشش می دهد. 
  
 فرایند تولید به این صورت است که لوله بر روی یک ماشین با یک بازوی متحرک و شعاع مورد نیاز ​ قرار می گیرد. سپس این لوله ​ از طریق سیستم هوشمند هیدرولیکی تحت کنترل می باشد. این فرایند با بهره گیری از انرژی گرمایی توسط یک کوئیل القایی و کنترل عددی دقیق نظارت و مانیتور می شود. گرمای حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد بر روی منطقه مورد نیاز از خم متمرکز می شود که لوله پس از عبور از این این منطقه از طریق سیستم اسپری اب سرد ،اسپری هوا یا ترکیبی ازاب و هوا سرد می شود. فرایند تولید به این صورت است که لوله بر روی یک ماشین با یک بازوی متحرک و شعاع مورد نیاز ​ قرار می گیرد. سپس این لوله ​ از طریق سیستم هوشمند هیدرولیکی تحت کنترل می باشد. این فرایند با بهره گیری از انرژی گرمایی توسط یک کوئیل القایی و کنترل عددی دقیق نظارت و مانیتور می شود. گرمای حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد بر روی منطقه مورد نیاز از خم متمرکز می شود که لوله پس از عبور از این این منطقه از طریق سیستم اسپری اب سرد ،اسپری هوا یا ترکیبی ازاب و هوا سرد می شود.
خط 78: خط 76:
  
  
-خم القایی ​ ​اسپاد صنعت ​یک فرآیند خم فلز پیشرفته است، ارائه خدمات با حداکثردقت، کارایی ​ و مناسب برای طیف بسیار گستردهای از کاربردها است و به طور کامل غلبه محدودیت های بالقوه از تکنیک های خم سرد، مانند اعوجاج و کاهش ضخامت دیواره است.+خم القایی یک فرآیند خم فلز پیشرفته است، ارائه خدمات با حداکثردقت، کارایی ​ و مناسب برای طیف بسیار گستردهای از کاربردها است و به طور کامل غلبه محدودیت های بالقوه از تکنیک های خم سرد، مانند اعوجاج و کاهش ضخامت دیواره است.
  
 لوله بر روی یک ماشین با یک بازوی متحرک به شعاع مورد نیاز قرار می گیرد .سپس متریال از طریق سیستم هیدرولیکی هدایت می شود.این فرایند با بهره گیری از انرژی گرمایی از یک کوئیل القایی با کنترل دقیق نظارت و ارزیابی می شود. گرمای حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد تنها متمرکز در منطقه از خم و با عبور مواد از طریق اسپری آب سرد و یا قرار گرفتن در معرض هوا سرد می شود خم القایی می تواند لوله بدون درز و لوله جوش داده شده را پوشش دهد. لوله بر روی یک ماشین با یک بازوی متحرک به شعاع مورد نیاز قرار می گیرد .سپس متریال از طریق سیستم هیدرولیکی هدایت می شود.این فرایند با بهره گیری از انرژی گرمایی از یک کوئیل القایی با کنترل دقیق نظارت و ارزیابی می شود. گرمای حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد تنها متمرکز در منطقه از خم و با عبور مواد از طریق اسپری آب سرد و یا قرار گرفتن در معرض هوا سرد می شود خم القایی می تواند لوله بدون درز و لوله جوش داده شده را پوشش دهد.
خمکاری_لوله_به_روش_گرم.txt · آخرین ویرایش: 2018/02/01 06:56 توسط maleki