ابزار کاربر

ابزار سایت


خمکاری_در_صنعت_ورقکاری

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
خمکاری_در_صنعت_ورقکاری [2018/01/28 10:07]
maleki
خمکاری_در_صنعت_ورقکاری [2018/01/31 10:00] (فعلی)
maleki [انواع ماشین های خمکن]
خط 95: خط 95:
  
 [[شکل_دهی_فلزات_به_روش_خمکاری_bending|خم کاری (Bending)]] [[شکل_دهی_فلزات_به_روش_خمکاری_bending|خم کاری (Bending)]]
 +
 +[[خمکاری_لوله_به_روش_گرم|خم کاری لوله]]
 +
 +[[خمکاری_در_صنعت_ورقکاری|خمکاری در صنعت ورقکاری]]
 +
 +[[روش_های_خمکاری_پروفیل|خمکاری پروفیل]]
  
خمکاری_در_صنعت_ورقکاری.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/31 10:00 توسط maleki