ابزار کاربر

ابزار سایت


جوش_پذیری_فولاد_های_ساختمانی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

جوش_پذیری_فولاد_های_ساختمانی [2018/01/31 07:15]
maleki ایجاد شد
جوش_پذیری_فولاد_های_ساختمانی [2018/01/31 10:13] (فعلی)
maleki [ترک خوردن جوش درز]
خط 48: خط 48:
  
 * انتخاب الکترود نامناسب * انتخاب الکترود نامناسب
 +
 * شرایط نامناسب جوشکاری * شرایط نامناسب جوشکاری
 +
 * جذب ازت که باعث افزایش شکنندگی و کاهش تغییر شکل پذیری می‌شود. * جذب ازت که باعث افزایش شکنندگی و کاهش تغییر شکل پذیری می‌شود.
 +
 * ایجاد محفظه‌های بسته و محبوس شدن مواد خارجی در فلز جوش * ایجاد محفظه‌های بسته و محبوس شدن مواد خارجی در فلز جوش
  
خط 55: خط 58:
  
 * سرعت سرد شدن را به کمک پیش گرمایش کم نمود. * سرعت سرد شدن را به کمک پیش گرمایش کم نمود.
 +
 * جوش درز را حتی المقدور باریکتر در نظر گرفت. * جوش درز را حتی المقدور باریکتر در نظر گرفت.
 +
 * میزان ریختن فلز جوش را در جوش درز افزایش داده و در انتهای نوار مقداری به عقب برگشته و سپس قوس را متوقف کرد. * میزان ریختن فلز جوش را در جوش درز افزایش داده و در انتهای نوار مقداری به عقب برگشته و سپس قوس را متوقف کرد.
  
جوش_پذیری_فولاد_های_ساختمانی.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/31 10:13 توسط maleki