ابزار کاربر

ابزار سایت


جوشکاری_فلزات

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

جوشکاری_فلزات [2017/11/20 08:38]
maleki ایجاد شد
جوشکاری_فلزات [2018/01/31 07:52] (فعلی)
maleki
خط 448: خط 448:
  
    
-** +**جوشکاری فولاد زنگ نزن با گاز** ​
-جوشکاری فولاد زنگ نزن با گاز** ​+
  
 قابلیت هدایت حرارت فولاد زنگ نزن کمتر از فولاد معمولی می باشد و می توان سر مشعل را کوچکتر انتخاب کرد. شعله جوشکاری باید برای جوش فولاد زنگ نزن خنثی باشد زیرا اکسیژن یا استیلن اضافی با عناصر تشکیل دهنده فولاد زنگ نزن ترکیب شده و درز جوش خورده پس از مدتی زنگ می زند . قابلیت هدایت حرارت فولاد زنگ نزن کمتر از فولاد معمولی می باشد و می توان سر مشعل را کوچکتر انتخاب کرد. شعله جوشکاری باید برای جوش فولاد زنگ نزن خنثی باشد زیرا اکسیژن یا استیلن اضافی با عناصر تشکیل دهنده فولاد زنگ نزن ترکیب شده و درز جوش خورده پس از مدتی زنگ می زند .
خط 522: خط 521:
  
 در مورد قطعات حساس ریختگری چدنی ، درست پس از خاتمه جوشکاری عملیات تنش زدایی از طریق حرارت دهی قطعه تا حدود 600 درجه سانتی گراد و نگهداری در این حرارت بمدت کافی صورت می پذیرد. ​ در مورد قطعات حساس ریختگری چدنی ، درست پس از خاتمه جوشکاری عملیات تنش زدایی از طریق حرارت دهی قطعه تا حدود 600 درجه سانتی گراد و نگهداری در این حرارت بمدت کافی صورت می پذیرد. ​
 +
 +
 +برای مطالعه بیشتر:
 +
 +[[جوشکاری_ریل_ها|جوشکاری ریل‌ها]]
 +
 +[[جوشکاری_فلزات|جوشکاری فلزات]]
 +
 +[[جوشکاری_لوله_ها|جوشکاری لوله های فولادی]]
 +
 +[[جوشکاری_فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی|جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی]]
 +
 +[[جوشکاری_فولادهای_گالوانیزه|جوشکاری فولادهای گالوانیزه]]
 +
جوشکاری_فلزات.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/31 07:52 توسط maleki