ابزار کاربر

ابزار سایت


جوشکاری_ریل_ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
جوشکاری_ریل_ها [2018/01/31 10:04]
maleki [بررسی‌های حین انجام جوش با ماشین جوش برقی]
جوشکاری_ریل_ها [2018/02/01 07:35] (فعلی)
maleki
خط 2: خط 2:
  
  
- ​یکی از کارهای تخصصی در اجرای روسازی است و به علت اهمیت موضوع فوق در عملیات احداث روسا‌ز‌ی، فصلی خاص برای معرفی روش‌های جوشکاری در ایران اختصاص داده شده است‌. در نشریه شماره ۳۵۵ به طور خلاصه اصول مربوط به جوشکاری ترمیت و الکتریکی معرفی شد‌ه است.+ ​یکی از کارهای تخصصی در اجرای روسازی است و به علت اهمیت موضوع فوق در عملیات احداث روسا‌ز‌ی، فصلی خاص برای معرفی روش‌های جوشکاری در ایران اختصاص داده شده است‌. ​
  
  
جوشکاری_ریل_ها.txt · آخرین ویرایش: 2018/02/01 07:35 توسط maleki