ابزار کاربر

ابزار سایت


تیر_یا_سازه_و_تیرآهن

تیر یا سازه و تیرآهن

تیر یا سازه:

از مهم ترین المان های در مجموعه ای کامل از خانواده مورد استفاده در ساخته ای ساختمانی میباشد که کاربرد اصلی ان توانایی تحمل مقدار تنش های حاصل از لنگر خمشی و یا نیروی برشی حاصل از بار وارد بر ان میباشد.

مشخصه اصلی تیر شامل نیمرخ و ماده ای که از ان ساخته شده و طول ان میباشد. تیر معمولا در معماری مهندسی ساخت ساز برای تحمل بار های وارد شده مورد استفاده قرار میگیرد از تیر در صنعت ماشین و کامیون سازی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع تیر ها از دید صنعت ساختمان سازی:

1 -تیر بتنی

2 -تیر فولادی

3 -تیرچوبی

از دیدگاه دیگر شامل:

1-تیر دو سر گیر دار

2-تیر سازه و طره

تیر آهن:

تیرآهن خود نیز به تنهایی یکی از مهم ترین المان در پروژه های ساختمانی میباشد. 1 تیر آهن IPE(معمولا بین 80-6000میلیمتر) این تیرآهن استاندارد I شکل در ایران دارد که ضخامت بال های آن ثابت است.

2-تیرآهن INP(معمولا بین 80-6000میلیمتر) این تیرآهن ضخامتش با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کم میشود و در چین و روسیه مورد استفاده قرار میگیرد.

وتیرآهن IPB (معمولا بین 10-1000میلیمتر) در این نوع تیر آهن نسبت بال با طول ها افزایش میابد.

المان افقی که مقطع ان به شکل I میباشد به عنوان فلنج شناخته میشود تیر I معمولا از سازه های فولادی ساخته و در ساخت و ساز در مهندسی عمران کاربرد مهمی دارد. تاریخچه تیرآهن نشان میدهد که تیر مقطع I شکل کار آمدی از حمل دو خم وبار برشی را دارد.همچنین سطح مقطع آن دارای ظرفیت کاهشی در جهت عرضی و همچنین در انجام چرخش ناکارآمد است که برای مقاطع ساختمانی تو خالی اغلب ترجیح داده میشود .

تاریخچه:

روش تولید آن برای اولین بار یک قطعه از واحد نورد فولاد در کمپانی Alphonse Halbou در سال 1849 به ثبت رسید . Bethlehem steel پیشرو در تامین کننده سازه های فولادی در پل و اسمان خراش های امریکای در قرن یستم بود.

چرخه تولید:

1-تشکیل شده توسط نورد گرم، نورد سرد و یا اکستروژن (بسته به نوع مواد)

2-تشکیل شده توسط جوشکاری صفحات (و یا گاهی اوقات درها و یا پرچین)

تیر I معمولا از فولاد سازه ساخته شده ولی ممکن است از آلومینیوم یا مواد دیگر تشکیل شود.

تیر_یا_سازه_و_تیرآهن.txt · آخرین ویرایش: 2017/10/31 20:52 توسط maleki