ابزار کاربر

ابزار سایت


تفاوتهای_لوله_و_تیوب

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
تفاوتهای_لوله_و_تیوب [2016/12/05 09:13]
maleki
تفاوتهای_لوله_و_تیوب [2016/12/05 09:35] (فعلی)
maleki [انواع لوله ها عبارتند از :]
خط 75: خط 75:
   - انواع لوله های استیل ​   - انواع لوله های استیل ​
   - انواع لوله های دقیق   - انواع لوله های دقیق
-  - +
  
  
تفاوتهای_لوله_و_تیوب.txt · آخرین ویرایش: 2016/12/05 09:35 توسط maleki