ابزار کاربر

ابزار سایت


انواع_کوره

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
انواع_کوره [2017/11/28 09:56]
maleki
انواع_کوره [2017/11/28 10:01] (فعلی)
maleki
خط 239: خط 239:
  
  
-برای مطاله بیشتر: ​ 
  
-[[کوره_القایی|معرفی کوره القایی]] +برای مطالعه بیشتر:​ 
-[[کوره_تونلی|کوره تونلی]] + 
-[[کوره_قوس_الکتریکی|کوره های قوس الکتریکی]] +  * [[کوره_القایی|معرفی کوره القایی]] 
-[[کوره_هوفمن|کوره ​هوفمن]] +  ​* ​[[کوره_تونلی|کوره تونلی]] 
-[[کوره_کوپل|کوره ​کوپل]]+  ​* ​[[کوره_هوفمن|کوره هوفمن]] 
 +  ​* ​[[کوره_کوپل|کوره ​کوپل]] 
 +  ​* ​[[كوره_هاي_دوار|کوره ​های دوار]]
انواع_کوره.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/28 10:01 توسط maleki