ابزار کاربر

ابزار سایت


انواع_تیر_در_سازه_فلزی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
انواع_تیر_در_سازه_فلزی [2018/02/01 06:44]
maleki
انواع_تیر_در_سازه_فلزی [2018/02/01 06:44] (فعلی)
maleki
خط 84: خط 84:
  
 - تیرآهن معمولی به صورت تک یا جفت - تیرآهن معمولی به صورت تک یا جفت
 +
 - تیرآهن بال پهن - تیرآهن بال پهن
 +
 - تیرآهن معمولی با ورق تقویتی روی بال‌ها و یا جان - تیرآهن معمولی با ورق تقویتی روی بال‌ها و یا جان
  
انواع_تیر_در_سازه_فلزی.txt · آخرین ویرایش: 2018/02/01 06:44 توسط maleki