ابزار کاربر

ابزار سایت


اطلاعات_عمومی_درباره_فولاد

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
اطلاعات_عمومی_درباره_فولاد [2018/04/25 08:55]
maleki
اطلاعات_عمومی_درباره_فولاد [2018/09/12 10:10] (فعلی)
maleki [اطلاعات عمومی:]
خط 38: خط 38:
 - [[تفاوت_های_ضایعات_زایدات_و_افت|تفاوت های ضایعات ، زایدات و افت و روش های بر خورد با آنها]] - [[تفاوت_های_ضایعات_زایدات_و_افت|تفاوت های ضایعات ، زایدات و افت و روش های بر خورد با آنها]]
  
-- [[تعریف_درجه_بندی_ضایعات|تعریف درجه بندی ضایعات]]+
  
  
اطلاعات_عمومی_درباره_فولاد.txt · آخرین ویرایش: 2018/09/12 10:10 توسط maleki