ابزار کاربر

ابزار سایت


آهن_چیست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آهن_چیست [2017/11/05 11:05]
maleki [شیمی و ترکیبات]
آهن_چیست [2017/11/05 12:20] (فعلی)
maleki
خط 120: خط 120:
 |   1st پتانسیل یونیزاسیون|762.5 kJ/mol|| |   1st پتانسیل یونیزاسیون|762.5 kJ/mol||
 |2nd پتانسیل یونیزاسیون|1561.9 kJ/mol || |2nd پتانسیل یونیزاسیون|1561.9 kJ/mol ||
-| 2957 kJ/​mol ​   ||| +|   3rd پتانسیل یونیزاسیون|2957 kJ/mol|| 
-5290 kJ/​mol ​   |4th پتانسیل یونیزاسیون||+  ​4th پتانسیل یونیزاسیون|5290 kJ/mol||
 ^     ​واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد. ​          ^^^ ^     ​واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد. ​          ^^^
  
آهن_چیست.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/05 12:20 توسط maleki